Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Prezentujemy intro grafikę pokazującą kwestię bezpieczeństwa zabawy na Domowych Ściankach Wspinaczkowych.

Poniżej zasady bezpiecznej zabawy:

1. Żeby bezpiecznie korzystać ze ścianki, konieczny jest materac asekuracyjny
2. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym.
3. Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz np. w sandałach i klapkach itp.
4. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność
5. Osoby niepołnoletnie, mogą się wspinać tylko i wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów
6. Chwyty muszą być mocno przykręcone, niedozwolone jest aby chwyt się obracał,
7. Zabrania się chwytania podczas korzystania ze ścianki – konstrukcji, mebli itp. urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi.
8. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ścianą wspinaczkową (np. butelki, zabawki inne przedmioty)
9. Zabrania się przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową w momencie, gdy ktoś się po niej wspina.
10. Zabrania się zeskakiwania ze ścianki, dozwolone jest wychodzenie i wchodzenie z użyciem chwytów wspinaczkowych.